Stowarzyszenie

Dzięki wparciu na Patronite, jesteśmy w stanie organizować spotkania i realizować inne inicjatywy związane z cyberbezpieczeństwem. Patroni otrzymują dostęp do unikalnych treści w pierwszej kolejności, niektóre z materiałów nie są publikowane w innych miejscach.

Zobacz naszych patronów

Nasze wydarzenia mają na celu promowanie świadomości oraz integrację społeczności zainteresowanej tematyką cyberbezpieczeństwa. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, a każde z nich gromadzi pasjonatów, ekspertów i entuzjastów bezpieczeństwa cyfrowego. Wszyscy prelegenci mają pełną swobodę w wyborze tematu, co sprawia, że nasze spotkania są różnorodne i pełne inspirujących dyskusji. Mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, a także prezentować najnowsze trendy i rozwiązania ze świata cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu uczestnicy mają okazję poszerzać swoje horyzonty, uczyć się od najlepszych w branży i dowiedzieć się o najświeższych zagrożeniach i metodykach obrony. Spotkania są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, znalezienia współpracowników czy partnerów biznesowych, a także do zdobycia cennych wskazówek od ekspertów w branży. Chcemy, aby nasze wydarzenia były miejscem, gdzie każdy może wnieść coś wartościowego i poczuć się częścią rozwijającego się środowiska cyberbezpieczeństwa.

Kliknij tutaj żeby dowiedzieć się więcej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Cele STOWARZYSZENIA

Celem naszego Stowarzyszenia jest upowszechnianie i rozwój cyberbezpieczeństwa. Dążymy do podniesienia świadomości w społeczeństwie na temat zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią oraz promowania skutecznych metod ochrony informacji. Naszym celem jest także integrowanie środowiska ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, aby umożliwić wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk. Przez prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz oraz organizowanie konferencji i spotkań staramy się tworzyć platformę do wspólnego wypracowywania rozwiązań i tworzenia nowych trendów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Współpracujemy z różnymi podmiotami, instytucjami oraz ośrodkami naukowymi, aby realizować wspólne projekty i inicjatywy związane z cyberbezpieczeństwem. Naszym celem jest tworzenie bezpiecznej cyberprzestrzeni dla jednostek, przedsiębiorstw oraz społeczności, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

STATUT

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszego Stowarzyszenia. Jest to ważny dokument, który szczegółowo opisuje cele, zadania i sposoby działania naszej organizacji. Przeczytanie statutu pozwoli Państwu lepiej zrozumieć nasze wartości, misję oraz zakres działań związanych z cyberbezpieczeństwem. Będzie to doskonała okazja, aby poznać nasze podejście, cele, plany oraz zasady działania. Zachęcamy do zgłębienia treści statutu, ponieważ pozwoli to Państwu na pełniejsze zrozumienie naszego Stowarzyszenia i naszej działalności na rzecz rozwoju cyberbezpieczeństwa -> Czytaj całość