Statut 1753c.io

STATUT„17 53c – Stowarzyszenie na rzecz cyberbezpieczeństwa” Tekst Statutu przyjęty na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 20.02.2021 Rozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE §1Stowarzyszenie o nazwie 17 53c – Stowarzyszenie na rzecz cyberbezpieczeństwa,...