FUNDACJA

Jesteśmy Fundacją zajmującą się cyberbezpieczeństwem. Naszym celem jest budowanie świadomości i popularyzacja tego obszaru. Działamy poprzez wspieranie wymiany myśli, integrację podmiotów, wsparcie projektów, promowanie metod i rozwiązań, badania oraz organizację różnych inicjatyw. Współpracujemy z różnymi podmiotami i władzami Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

STOWARZYSZENIE

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które zajmuje się upowszechnianiem i rozwojem cyberbezpieczeństwa. Działamy poprzez gromadzenie wiedzy, tworzenie analiz i ekspertyz, organizowanie konferencji i spotkań, wspieranie projektów oraz integrowanie ekspertów. Naszym celem jest propagowanie celów Stowarzyszenia poprzez edukację, wydawnictwa i współpracę z innymi podmiotami. Wspieramy również rozwój naszych członków i współpracę z instytucjami oraz ośrodkami naukowymi.

KURSY

coming soon

CTF team

Coming soon

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Jesteśmy organizacją, która działa na rzecz cyberbezpieczeństwa. Naszym celem jest budowanie świadomości, popularyzacja oraz rozwój tego obszaru. Realizujemy go poprzez różnorodne działania, takie jak gromadzenie wiedzy, opracowywanie ekspertyz i analiz, organizowanie konferencji, seminariów oraz spotkań. Wspieramy projekty i inicjatywy związane z cyberbezpieczeństwem, integrujemy środowisko ekspertów, tworzymy platformy wymiany wiedzy i doświadczeń. Nasza praca opiera się na współpracy z innymi podmiotami oraz promowaniu standaryzacji i najlepszych praktyk w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo, propagujemy edukację, wydawnictwa i materiały informacyjne. Naszym celem jest również rozwój naszych członków oraz współpraca z instytucjami i ośrodkami naukowymi.

STATUT

Zapraszam do zapoznania się ze statutem naszej Fundacji oraz Stowarzyszenia. W dokumencie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat naszych celów, działań i sposobów realizacji. Statut jest kluczowym dokumentem, który definiuje naszą misję i zakres działania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Przeczytanie go pozwoli lepiej zrozumieć nasze wartości, cele i podejście do pracy. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej współpracować i realizować nasze wspólne cele w dziedzinie cyberbezpieczeństwa